ĐĂNG KÝ HỌC THỬ NGAY!

GIỚI THIỆU

INTRODUCTION

“Âm nhạc đẹp thổi hồn vào cuộc sống”. Thành công của Neokid chính là chung tay cùng cha mẹ trong việc tạo ra môi trường giáo dục âm nhạc toàn diện và chân chính cho trẻ từ 3 tuổi. Nuôi dưỡng và khởi tạo nền tảng vững chắc nhất, trẻ sẽ có được nguồn cảm hứng khám phá lâu dài để chinh phục những thử thách trong tương lai.

Mr. Phạm Kỳ Anh - Founder of Neokid
KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC
KHỞI ĐẦU CẢM HỨNG
KHỞI ĐẦU ĐAM MÊ
  • QUẬN 1
  • Tân Bình
27/10 Bà Lê Chân, Quận 1, TP.HCM
42/1/11 Văn Chung, P.13, Q. TB, TP.HCM

Đăng ký thành công!


OK